torsdag 12. maj 2022
ForsideServicebranchenHvad er servicebranchen?

Hvad er servicebranchen?

Servicebranchen. Du har hørt begrebet før, men måske undret dig over, hvad det reelt dækker. For hvad er service, og hvilken branche er det egentlig? Her kan du læse videre for at lære alt, hvad der er værd at vide om servicebranchen. Du kan læse mere om, hvilke virksomheder der beskæftiger sig med servicebranchen, samt hvilke job og mennesker, der er at finde i den.

Servicebranchen er et bredt begreb, der dækker over en lang række ydelser, der går under betegnelserne service, tjeneste eller handel. Servicevirksomhederne, som udgør servicebranchen, hverken producerer eller behandler råvarer, som andre brancher gør. Derfor har servicebranchen en immateriel karakter, der kan gøre det svært at finde ud af helt præcis, hvad der er service og handel, og hvad der ikke er.   

Når servicebranchen hverken producerer råvarer som landbruget eller bearbejder dem som virksomheder i fødevareindustrien, så bliver det betragtet som en tertiær økonomi. Det handler udelukkende om tjeneste, service og handel, der skal gøre livet enklere og lettere for dem, der ønsker det samt dække alverdens behov.

Mange jobs falder dog under begrebet servicebranche med denne definition. Alt lige fra brandmænd til postbude, fra kassedamer i supermarkedet til lektorer på universitetet, rengøringsassistenter til politikere, alle kan i mere eller mindre grad siges at udfylde en tjenestefunktion i vores samfund. Så længe de ikke er direkte involveret i produktionen eller bearbejdning af råvarer, så falder det under kategorierne service- og tjenesteydelser og i højere grad servicesektoren. Dertil kommer de rigtig mange handelsvirksomheder lige fra små købmænd, webshops, grossister, bilforhandlere til landets helt store supermarkeder o.l.

Hvad er servicebranchen? - ServiceNews

Er servicebranchen og servicesektoren det samme?

Som vi har stillet det op, så vil servicebranchen være synonym med servicesektoren. Servicesektoren omfatter hele den tertiære gren af økonomien, der beskæftiger sig med alt, der hører under tjenesteydelser, service og handel. Det, der adskiller de to, ligger i begreberne branche og sektor, som bærer forskellige konnotationer.

Begrebet branche er lettere at associere med den private sektor, hvor mennesker har mulighed for at forfølge en karriere inden for et bestemt fag, der har med salg og service at gøre. Det gælder eksempelvis rengøring, hotel, butik eller lignende. Når vi hentyder til servicebranchen, så tænker vi oftest på de private erhverv, der hvor services eller tjenester bliver solgt.

Servicesektoren til gengæld bærer nogle andre associationer. Her tænker vi mere på offentlige erhverv og tjenestefolk, der dækker over alt lige fra sygeplejersker, politibetjente, brandmænd samt funktionærer og embedsmænd. De udfylder alle funktioner i det offentliges tjeneste, og der er ingen handel eller penge direkte involveret.

Selvom servicebranchen og servicesektoren fra et samfundsøkonomisk perspektiv ikke kan skelnes fra hinanden, så vil vi aldrig sige, at en sygeplejerske eller en politibetjent arbejder i servicebranchen, selvom hun udfører en funktion i servicesektoren. Modsat vil en butiksassistent godt kunne sige, at hun arbejdede i servicesektoren.

Derfor må vi gå ud fra, at der er en forskel på de to begreber, som endnu ikke er veldefineret. Vi kan godt gå ud fra at servicesektoren dækker over både det private og det offentlige, mens servicebranchen snævrer sig ind på den private sektor og har et mere handelsorienteret fokus.

Forskellen mellem de to kan også defineres ud fra begreber service / handel og tjeneste. En tjenestemand vil typisk arbejde i det offentlige for staten eller kommunen, og begrebet dækker over alt fra politimænd til præster, togførere til lærere. De beskæftiger sig ikke med handel eller penge på nogen måde, men udfører funktioner, der stemmer overens med deres titler.

Service og handel til gengæld er et begreb, der retter sig mere mod de “lettere” sider af økonomien som hotel- og restaurationsbranchen, turisme, underholdning, rengøring og lignende. De udfører ikke på samme måde en tjenestefunktion, som funktionærerne i det offentlige gør. Når vi skal adskillige servicebranchen fra servicesektoren, så kan vi trække en linje ned mellem det private og det offentlige for at få en bedre forståelse af begreberne.   

Servicebranchens større underbrancher (Service + Handel + Kontor)

Med disse definitioner i baghovedet, kan vi tale om servicebranchens underbrancher som service, handel og kontor. Det er alle brancher, der beskæftiger sig med salg af services og produkter på den ene eller anden måde.

Servicebranchen kan indsnævres til en branche, der udelukkende handler om at udføre services for andre. Det gælder alt fra hundeluftning, rengøring og mere kontroversielt kan områder som prostitution og sexarbejde også tilpasses servicebranchens definition. Så snart du betaler nogen for at udføre en service for dem, så kan arbejdet i streng forstand forstås som service.

Handel hører også under servicebranchen, men den handler på lidt andre vilkår. Handel er salgsorienteret, og det handler om at sælge varer og services frem for en specifik service. En rejsende sælger, der bevæger sig fra by til by for at sælge støvsugere, er en del af servicebranchen, fordi han hverken beskæftiger sig med at producere råvarer eller bearbejde dem til noget brugbart. En sælger vil bare sælge noget, så folk har en mulighed for at købe et eller andet, så man kan se vedkommende (sælgeren) som et bindeled mellem kunder og producenter.  

Handel dækker også over mere end bare salg. Hvis du arbejder som børsmægler, så beskæftiger du dig også med handel, men her handler det om at købe og sælge med formålet at tjene penge. Nøgleordet for handelsbranchen er profit, så enkelt kan det siges. Det er dem, der skal tjene pengene. Selvom andre dele af servicebranchen også arbejder under dette formål, så er fokus noget andet.

Det er kontorarbejde et godt eksempel på. Arbejder du i kundeservice, så er profit ikke dit fokus. Her fokuserer du på at udføre en service for dine eller din virksomheds kunder, så de er glade og tilfredse og kommer igen. Det betyder at profit ikke ligger dig for øje, men at du handler ud fra kundens behov og tænker lidt bredere. Glade kunder vender ofte tilbage, og det tjener penge til virksomheden på længere sigt.

Arbejder du på kontor, kan du også beskæftige dig som sekretær eller lignende. Her er din opgave at servicere virksomheden og ikke kunderne direkte. Det tjener til det samlede formål at styrke organisationen i virksomheden, så den bedre kan tjene penge i det lange løb.

Virksomheder i servicebranchen

Antallet af virksomheder i servicebranchen er umuligt at snævre ind på en lille liste, men her får du nogle eksempler, der kan give et klart og nuanceret billede på, hvad servicebranchen står for. Alt afhængigt af hvordan vi definerer servicebranchen, så er det forskellige virksomheder, der dominerer.

Hvis vi betragter servicebranchen på en god og gammeldags måde ved at se på serviceydelser som rengøring, så er ISS det førende navn i Danmark. Det er fordi, de ikke bare beskæftiger sig med rengøring, men også har grene til andre dele af servicebranchen som catering og ejendomsservice. Det betyder, at de bedre kan betragtes som et rendyrket servicefirma frem for bare et rengøringsfirma.

En typisk gren af servicebranchen er arbejdet inden for hotel og restauration. Alt med restauranter, hoteller, turisme og lignende, der alle tilbyder serviceydelser er en stærk og fremtrædende del af servicebranchen. Hotelkæder som Scandic og Comwell er derfor gode eksempler på virksomheder i servicebranchen, da de har hoteller over hele landet med restaurant- og rengøringsservices tilknyttet.

En virksomhed som AirBNB ligger i en gråzone, for selvom de tilbyder en service, der udfordrer hotelbranchen, så er de stadig først og fremmest en tech-virksomhed, der har opfundet en platform, der gør det lettere for folk at udleje deres lejligheder. Det siger meget mere om vores manglende definitioner, end hvordan den virkelige verden reelt ser ud, så derfor kan vi sagtens betragte AirBNB som en legitim del af servicebranchen.

Andre store spillere i servicebranchen er Falck, der tilbyder vejservice og sikkerhed og Securitas, der også tilbyder alarmsikkerhed til hjem og virksomheder. Selvom sikkerhed er et felt som ofte berører den offentlige sektor i form af lov og ret, så varetager private virksomheder som Falck og Securitas også vigtige funktioner inden for dette felt.

Ser vi på listen over de største virksomheder inden for servicebranchen i Danmark, så træder Dansk Retursystem og Stena Recycling også frem på listen. Selvom genbrug og pantservice umiddelbart ikke virker som en del af servicebranchen, så kategoriseres de sådan, fordi de tilbyder danskerne en service, hvormed de kan aflevere deres ting, så de bliver genbrugt. Så samarbejder miljøvirksomhederne med andre producenter, om hvordan råvarer på bedst mulig vis kan genbruges, men det er en anden side af sagen.

Job i servicebranchen

Tilsvarende er jobmulighederne i servicebranchen også mangfoldige og forskelligartede. Hvis vi udelukkende forholder os til servicesektoren, så er der jobs som sælger, sekretær eller skraldemand, der ringer en klokke, når vi tænker service. Hvis vi går lidt dybere, finder vi jobs, som ikke umiddelbart rimer på servicebranchen, men som alligevel er værd at nævne i en servicekontekst. Hvis vi spreder servicebegrebet ud, så åbner det nemlig op for en verden af jobs, man ikke skulle tro lå i servicebranchen. 

Tænk bare på jobbet som advokat. De er lige så ihærdige i den private sektor som i den offentlige, men i mange tilfælde vil deres funktion være at tilbyde dig en service, der angår fortolkning af loven. De er interesserede i at tilbyde dig en service for penge, så derfor kan advokater sagtens betragtes som en stor og vigtig del af servicebranchen.

Det samme gælder for musikere og andre kreative i underholdningsbranchen. De tilbyder også deres service i form af musik og underholdning for penge, og deres mål er også at tjene penge. Den kreative branche er svær at definere, fordi der også er en skabelsesproces i gang. Hvis du hyrer et orkester til at spille til din fødselsdag, så er det en serviceydelse. Til gengæld er det ikke musikeren, der servicerer dig, hvis du køber en CD i butikkerne.

Du finder også mere traditionelle servicejobs som kassedamer, tjenere og rengøringsassistenter. Det kan også være administrative opgaver på et kontor, der beskæftiger sig inden for servicebranchen som turisme eller lignende. Hvis du sidder i administrationen i SKAT og hjælper dem, der ringer ind for at høre om deres selvangivelse, så udfører du også en servicefunktion, som kan betragtes som en del af servicebranchen, selvom det ikke umiddelbart ser sådan ud.

Mennesker i servicebranchen

De mennesker, der arbejder i servicebranchen, er lige så mangfoldige, som det arbejde man kan søge der. Ofte tænker man måske mest på mennesker med korte handelsuddannelser inden for salg og service eller SOSU-assistenter ansat i privat omsorg og pleje. Inden for service finder du masser af ufaglært arbejdskraft samt universitetsuddannede. Servicebranchen kræver derfor ikke en specifik type person med en specifik uddannelse, da der er jobs nok til alle slags mennesker.

I jobopslag vil du ofte støde på begrebet serviceminded. Det er en egenskab, der ofte dækker over, at man er glad og smilende og tager godt imod sine kunder. Det handler om at give kunderne en god oplevelse, så de kommer igen og virksomheden kan blive ved med at tjene penge. Det er derfor en vigtig del af servicebranchen, at man er serviceminded, men det betyder ikke alt.

Hvis du vil have arbejde i den offentlige servicesektor, så kræver det certifikationer og uddannelsesbeviser. I servicebranchen er det strengt taget ikke nødvendigt med en uddannelse, så længe man har beviser for at man kan gøre arbejdet ordentligt. Du behøver altså ikke uddanne sig som sælger for at være det, selvom det uden tvivl ser bedre ud på CV’et.

Derfor vil man også stadig opleve ufaglærte uden uddannelse i servicebranchen, fordi det ofte er jobs, der ikke kræver specifikke og certificerede kvalifikationer, men oftere er baseret på erfaring, personlighed og merit. Alt afhængig af perspektivet og de definitioner, man bruger, så er servicebranchen altså et område, hvor der er plads til høj som lav i samfundet.

Måske netop derfor har der ofte været tendenser til at se ned på folk i servicebranchen. Undersøgelser viser, at tonen, mod det vi betragter som lavtstående servicearbejde, er nedladende og ydmygende. Det man blot skal huske på, er at servicebranchen på mange måder er det menneskelige arbejde, der binder samfundet sammen. Servicebranchen dækker over meget mere end bare pleje og omsorg, det dækker også over advokatbistand og musikundervisning.

Menneskerne i servicebranchen er derfor lige så forskellige som de jobs, de tilbyder. Vi kan derfor ikke skære menneskerne i servicebranchen over med en kam, da branchen er meget større, end vi umiddelbart skulle tro.

ServiceNewshttps://servicenews.dk
ServiceNews.dk er skabt for at levere nyheder til og om servicevirksomheder i servicebranchen.

Servicevirksomheder kan finde og læse nyheder, se hvilke nye jobs der er blevet oprettet samt hvor og hvornår de næste arrangementer finder sted.

Servicevirksomheder der ønsker at blive medlem af ServiceNews.dk kan også selv udgive medlemsnyheder, lave jobopslag og oprette arrangementer.

Se mere her: Bliv medlem.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Mest populære

Nye kommentarer