torsdag 12. maj 2022
ForsideServicebranchenUndervisningNyt rådgivningsværktøj skal hjælpe mindre produktionsvirksomheder

Nyt rådgivningsværktøj skal hjælpe mindre produktionsvirksomheder

Torsdag den 12. november blev det transnationale projekt SNOwMan afsluttet med en stor online-konference. Formålet med projektet har været at udvikle et værktøj målrettet rådgivningen af mindre ejerledede produktionsvirksomheder i de deltagende lande, sådan skriver VIA University College i en pressemeddelelse.

SNOwMan-projektet startede i oktober 2017 med deltagelse af mindre produktionsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og virksomhedskonsulenter i Danmark, Polen, Finland, Tyskland og Litauen, og er finansieret af Interreg Baltic Sea Region.

Projektets opgave var at udvikle et værktøj, som kan hjælpe mindre (fra fem til 50 medarbejdere) ejerledede produktionsvirksomheder med at skabe vækst ved at udnytte deres potentiale indenfor ikke-teknologisk innovation. Netop den type virksomheder har nogle særlige udfordringer, som projektet har arbejdet med at overkomme.

Virksomhederne skal udnytte deres potentialer

Det værktøj, som projektet har udviklet, tager udgangspunkt i at mindre virksomheder, som er ejet og ledet af samme person, har nogle specielle vilkår at arbejde ud fra – blandt andet hensynet til familien og kapitalgrundlag.

Derfor har de ofte har svært ved at udnytte deres potentiale indenfor ikke-teknologisk innovation. Det kan være udviklingen af virksomhedens kompetenceniveau, etableringen af en bestyrelse eller ændret fokus i markedsføringen af virksomhedens produkter. Værktøjet er derfor udviklet til at være meget fleksibelt, for dermed at tage højde for den enkelte virksomheds særlige forudsætninger.

6 steps for innovation

Værktøjet består af en seks trins udviklingsproces, som bliver gennemført i et samarbejde mellem ejerlederen og en virksomhedskonsulent. Efter en introduktion bliver der taget udgangspunkt i virksomhedens vision, dens primære udfordringer identificeres, efterfulgt af udviklingen af en strategi og handlingsplan, hvorefter selve operationaliseringen gennemføres og afsluttes med måling og evaluering af output.

Projektleder Susan Hedelin Dalum forklarer:
”6 steps for innovation er målrettet rådgivning af mindre ejerledede virksomheder. Det er meget bevidst etableret som en digital platform så virksomhedskonsulenter i alle de deltagende lande kan benytte værktøjet”, siger projektleder Susan Hedelin Dalum og fortsætter:

”Vi har i udviklingen af 6 steps for innovation taget afsæt i de særlige vilkår, der gør sig gældende, for mindre, ejerledede virksomheder og som er barrierer i forhold til at få dem til at vækste. Værktøjet er udviklet på baggrund af viden og erfaringer fra både Polen, Finland, Tyskland, Litauen og Danmark.”

Virksomhedskonsulenterne bliver klædt godt på

I arbejdet med at udvikle 6 steps for innovation er værktøjet i hele processen blevet gennemtestet af uddannelsesinstitutioner, virksomhedskonsulenter og ikke mindst ejerledere i alle deltagerlandene.

Værktøjet er blevet modtaget meget positivt både blandt virksomhederne og i Erhvervsfremmesystemet, der ser store perspektiver i at få et værktøj, som kan styrke rådgivningen af de mindre ejerledede virksomheder.

For at få skabe bevidsthed omkring mulighederne med 6 steps for innovation og for at klæde virksomhedskonsulenterne bedst muligt på, er der som en del af projektet udviklet et Train-the-Trainer-kursusforløb.

Formålet med Train-the-Trainer-kurset er at få 6 steps for innovation ud at leve og give virksomhedskonsulenterne de bedste forudsætninger, når de skal ud og rådgive ejerlederne og støtte dem i processen med at realisere deres innovationspotentialer.

For yderligere information

Susan Hedelin Dalum
Projektleder SNOwMan
M: +45 87 55 40 27
E: suhd@via.dk

Du kan læse mere om SNOwMan her: http://snowman-ibsr.eu/

Du kan læse mere om 6 steps for innovation her: https://www.6stepsforinnovation.com/

Fakta

SNOwMan startede i oktober 2017 og slutter i December 2020
Der har deltaget fire forskellige videregående uddannelsesinstitutioner fra fire lande (VIA University College fra Danmark) og syv erhvervsfremmende organisationer Erhvervshus Midtjylland i Danmark) fra deltagerlandende i projektet.
Hanse-Parlament har ligeledes deltaget i projektet (Hanse-Parlamantet blev grundlagt i 1994 for at fremme mindre virksomheder i Østersøområdet og styrke områdets konkurrenceevne)
Det samlede projektbudget for SNOwMan er på €2.0 million hvoraf €1.63 million kommer fra Interreg Baltic Sea Region and the Regional Development Fund.

ServiceNewshttps://servicenews.dk
ServiceNews.dk er skabt for at levere nyheder til og om servicevirksomheder i servicebranchen.

Servicevirksomheder kan finde og læse nyheder, se hvilke nye jobs der er blevet oprettet samt hvor og hvornår de næste arrangementer finder sted.

Servicevirksomheder der ønsker at blive medlem af ServiceNews.dk kan også selv udgive medlemsnyheder, lave jobopslag og oprette arrangementer.

Se mere her: Bliv medlem.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Mest populære

Nye kommentarer