fredag 14. januar 2022
ForsideServicebranchenUndervisningVIA er med i nyt forskningsprogram om trivsel hos intensivpatienter

VIA er med i nyt forskningsprogram om trivsel hos intensivpatienter

VIA deltager i nyt forskningsprojekt, der skal undersøge, hvordan trivslen hos tidligere intensiv patienter kan forbedres, sådan skriver VIA i en pressemeddelelse. Udover selve sygdommen lider mange af udtalt træthed, depression og kognitive vanskeligheder efter indlæggelsen. Nu har et forskningsprojekt fået bevilget 7,5 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden til at afdække, hvad der kan hjælpe patienterne, og VIA er en del af projektet.

Som tidligere intensiv patient kan det være uoverskueligt at lave kaffe og forvirrende at se tv. Mange har svært ved at komme sig, og træthed kan medvirke til at spænde ben for genoptræning og forlænge sygeperioden. Men hvad der præcis hjælper patienterne, ved man ikke så meget om. Nu skal et forskningsprojekt undersøge, hvordan man kan styrke livskvaliteten hos de patienter, der er allermest syge.

Det er VIAs Forskningsprogram for krop og mental sundhed, der er med i forskningsprojektet, som netop har fået bevilget 7,5 millioner kroner fra NOVO Nordisk Fonden. Forskere fra programmet skal nu undersøge, om fx mindfulness kan ændre patienternes oplevelse af situationen og dermed give dem flere kræfter til genoptræning.

Forskningschef for sundhed og velfærdsteknologi i VIA, Lars Peter Bech Kjeldsen, glæder sig over bevillingen fra NOVO Nordisk Fonden. ”Det er en meget stor anerkendelse af forskningen inden for sygepleje, og det er dejligt, at et så vigtigt projekt bliver støttet, så der kan komme større fokus på tidligere intensivpatienters livskvalitet,” understreger Lars Peter Bech Kjeldsen.

Intensiv patienter har mange udfordringer

Lektor og ph.d. Helle Svenningsen fra VIAs sygeplejerskeuddannelse deltager i projektet.

”Nogle af de her patienter er så fysisk og psykisk påvirkede efter et intensivt forløb, at det at lave en kop kaffe kan være uoverskueligt,” fortæller Helle Svenningsen, der også forsker i delirium som følge af fysisk sygdom.

Patienter, der har været i intensiv behandling, kan rammes af udtalt træthed, fysisk svækkelse og kognitive udfordringer, og i dag findes der kun en begrænset viden om, hvad der kan lette komplikationerne. Det skal det nye forskningsprojekt forsøge at ændre på blandt andet ved at undersøge, hvilke tiltag, der kan bidrage til at styrke intensiv patienters trivsel og dermed deres mulighed for at komme sig hurtigere og forkorte tidsrummet med genoptræning.

Bredt internationalt forskningsprojekt

Forskningsprojektet ”The Intensive Care Unit (ICU) Cognitive Rehabilitation Nursing Research programme (ICU-CogHab)” er blevet valgt ud mellem 16 forskellige projekter, hvoraf tre gik videre. Helle Svenningsen er medansøger, og professor i depression Poul Videbech fra Region Hovedstadens Psykiatri og docent og forskningsleder Jesper Dahlgaard fra VIA er tilknyttet som rådgivere. Projektet løber i fem år.

”Jeg glæder mig over bevillingen til det store nationale initiativ. Det betyder, at vi nu kan undersøge, hvilke muligheder, der er for at minimere tidligere intensivpatienters kognitive gener efter udskrivelse fra hospitalet. Det er et skridt på vejen til at give den enkelte patient en bedre behandling og dermed en større livskvalitet,” udtaler Jesper Dahlgaard, der er leder af Forskningsprogram for krop og mental sundhed i VIA.

Viden om intensiv patienter er begrænset

Helle Svenningsen glæder sig over, at projektet har fået bevillingen, så plejen af de mest syge patienter nu kan blive endnu bedre.

”Vi har ikke ret meget viden på det her område. Der er for eksempel fjernsyn på alle intensivstuer, men vi ved ikke om det er en god idé, om de er tændt. Faktisk ved vi ikke, om det gavner trivslen, eller om det skaber bekymring eller angst. Vores viden om intensivpatienterne er meget begrænset, så det bliver godt at kunne målrette plejen bedre for den her gruppe, der er nogle af de dårligste patienter, vi har,” forklarer Helle Svenningsen.

Læs mere Læs mere om bevillingen på Novo Nordisk Fondens hjemmeside: https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/nyt-forskningsprogram-skal-hjaelpe-intensivpatienter/

Lidt mere om VIA

VIA er en professionshøjskole med ca. 19.000 studerende og 2.100 medarbejdere.

VIA udbyder over 40 forskellige professionsbacheloruddannelser til blandt andet ingeniør, lærer, pædagog, designer, sygeplejerske, bygningskonstruktør, filmanimator, socialrådgiver, fysioterapeut og bioanalytiker. Desuden tilbyder VIA en lang række efter- og videreuddannelser.

VIA har adresse på: Hedeager 2, 8200 Aarhus N

ServiceNewshttps://servicenews.dk
ServiceNews.dk er skabt for at levere nyheder til og om servicevirksomheder i servicebranchen.

Servicevirksomheder kan finde og læse nyheder, se hvilke nye jobs der er blevet oprettet samt hvor og hvornår de næste arrangementer finder sted.

Servicevirksomheder der ønsker at blive medlem af ServiceNews.dk kan også selv udgive medlemsnyheder, lave jobopslag og oprette arrangementer.

Se mere her: Bliv medlem.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Mest populære

Nye kommentarer