fredag 8. december 2023

Handelsbetingelser

ServiceNews.dk

Worldbiz Unlimited Cloud Wizard S.M.B.A.
Holbækvej 10
7400 Herning
TLF: 50585821
CVR: 32477259

Betaling

Betaling sker via faktura. Medlemsskabet fungerer som et løbende abonnement og faktureres for 1 år ad gangen. Ønskes der fakturering for flere år ad gangen, da kontakt os venligst. Opsigelse senest 60 dage før udløb af perioden for medlemsskabet. Opsigelse giver ikke mulighed for udbetaling af evt. “restperiode/-beløb” – det samme gør sig gældende, hvis vi vælger at annullere samarbejdet og medlemsskabet grundet brud af vores vilkår for brugen af ServiceNews.dk.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret er kun gældende for forbrugere / private!

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er gennemført.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter ordreafgivelse og være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail info@servicenews.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Kunde- og Privatlivspolitik

Vi videresælger hverken personlige- eller firmaoplysninger og videregiver ikke dine oplysningerne til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med ServiceNews.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
. Firmanavn
. CVR
. Kontaktperson
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine firmaoplysninger med det formål, at kunne fakturere dig korrekt.

Firmaoplysningerne registreres hos ServiceNews.dk og opbevares i 5-6 år jvf. dansk lovgivning, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles firmaoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og evt. ansatte for ServiceNews.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i ServiceNews.dk er: Tommy Wohlert

Som registreret hos ServiceNews.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@servicenews.dk.

Her kan du læse mere om vores Privatlivspolitik.

Cookies

https://servicenews.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Her kan du læse mere om vores cookies.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://servicenews.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades m.v.

Log-statistikken anvendes kun med det formål, at optimere ServiceNews.dk’s hjemmeside for virksomheder, brugere og pressen.

Vilkår for brug af ServiceNews.dk

Ved oprettelse som virksomhed og bruger på ServiceNews.dk samtykker du til nævnte vilkår. Ved hver anvendelse af ServiceNews.dk bekræfter du ligeledes at du er indforstået med vilkårene.

Al form for pornografisk, diskriminerende, voldelig, racistisk og andet anstødeligt og irrelevant indhold accepteres ikke. Det gælder både i form af tekst, links, billeder, lyd, video o.l.

Der må kun oprettes nyheder, jobs og arrangementer for egen virksomhed og tilhørende områder – intet andet. Kunder og deres områder kan nævnes i forbindelse med referencer og testimonials. Oprettelse af nyheder, jobs og arrangementer for kunder, eller på vegne af kunder, accepteres ikke.

ServiceNews.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at låse og/eller slette virksomheder og brugere samt al indhold der måtte være indsendt og uploadet til ServiceNews.dk, herunder billeder, links, video, lyd og tekst, kommentarer, blogindlæg, personlige meddelelser o.l. Dette kan ske uden forudgående varsel.

ServiceNews.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre typen af links på al indhold der måtte være indsendt og uploadet til ServiceNews.dk efter annullering af medlemsskab – uanset om det er brugeren selv eller os der har annulleret medlemsskabet.

OBS – Ved oprettelse af virksomhed og bruger på ServiceNews.dk accepterer du, at eventuelle erstatningskrav og/eller strafansvar for lovovertrædelser ifm. materiale du har indsendt og uploadet, herunder ophavsret, vil blive ført videre til dig personligt. Evt. anklager, sagsanlæg og erstatningskrav rettet mod ServiceNews.dk vil blive pålagt et håndteringsgebyr på yderligere 30% af selve beløbet i anklagen / sagsanlægget / erstatningskravet. Du accepterer ligeledes at holde ServiceNews.dk ansvarsfri for handlinger du har foretaget på ServiceNews.dk, i det omfang det er muligt under dansk lovgivning.

ServiceNews.dk kan efter eget skøn til enhver tid ændre eller revidere disse vilkår og politikker for brug af ServiceNews.dk, og du accepterer at være bundet af sådanne ændringer og revisioner. Vi anbefaler derfor at du holder dig opdateret med disse vilkår, som til enhver tid kan findes i Handelsbetingelserne.

ServiceNews.dk fraskriver sig ethvert ansvar (strafferetligt eller privatretligt) i forbindelse med materiale der er uploadet af dets medlemmer, virksomheder og brugere. Dette ansvar oppebæres af dig som medlem, virksomhed og bruger.

Det er forbudt at uploade materiale (tekst, billeder, video, lyd o.l.) som du ikke har rettighed til. Upload af materiale til ServiceNews.dk betragtes som videreformidling, og er ulovligt medmindre:

  • Du selv har produceret materialet.
  • Du har fået overdraget retten til videreformidling af den oprindelige ejer af materialet.
  • Materialet har en åben Licens tilknyttet, eksempelvis GNU, Creative Commons o.l.

Medlemsproduceret indhold

De oprettede medlemsnyheder, jobs, arrangementer o.l. består for evigt – og ejerskabet overføres automatisk til ServiceNews.dk i forbindelse med udgivelserne.

Krav til medlemsproduceret indhold

Et krav, som er gældende for alle former for medlemsproduceret indhold, er at teksterne er nye og unikke. Genbrug af gamle artikler, nyheder og lignende vil ikke blive accepteret og det medfører sletning af det oprettede indhold samt et “gult kort”. To “gule kort” giver et “rødt kort” og det betyder en annullering af samarbejdet og medlemsskabet.

Det er ligeledes af altafgørende betydning, at medlemmet har de fulde rettigheder til billeder, video, audio og lignende. Evt. sagsanlæg mod ServiceNews.dk for uberettiget brug af media vil blive videreført til det pågældende medlem (læs mere herom længere oppe på denne side), og det udløser straks et “rødt kort” og øjeblikkelig annullering af samarbejdet og medlemsskabet.

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: info@servicenews.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.