lørdag 22. juni 2024
ForsidePengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikringForsikringsselskaberTopdanmark skærper krav til investeringer og leverandører

Topdanmark skærper krav til investeringer og leverandører

Topdanmark vil forankre og integrere CSR fuldt ud i kerneforretningen og sin forretningsmodel. Derfor har Topdanmark igen i 2020 sikret yderligere integration af bæredygtighed i hele værdikæden.

Topdanmark vil fremover stille endnu skrappere krav til sig selv og omverdenen.

Underleverandører vil i stigende grad blive vurderet på fx deres CO2-reduktion og bidrag til FN’s ti bæredygtighedsprincipper (Global Compact). Og der indføres en mere systematisk og konsekvent ekskludering af klimaskadelige industrier, når pengene til kundernes pensioner og forsikringsdækninger skal placeres.

Det er nogle af hovedpunkterne i Topdanmarks CSR-rapport om virksomhedens samfundsansvar, der netop er offentliggjort.

”Topdanmark støtter op om en bæredygtig og ansvarlig udvikling. Både når det gælder vores investeringer, genanvendelse af materialer og når vi reparerer i stedet for at smide ud ved udbedring af forsikringsskader. Som Danmarks næststørste forsikringsselskab hjælper vi vores kunder hvert år med ca. 300.000 skader, og derfor er der også meget at hente ved mere bæredygtige indkøb, når vi skal erstatte det tabte, ligesom vi fremover vil stille flere krav til vores leverandører for at integrere bæredygtighed i hele værdikæden,” siger adm. direktør i Topdanmark Peter Hermann.

Større fokus på bæredygtighed og CO2-udledning bliver nu en fast del af Topdanmarks fremtidige udbudsprocesser, efter at være blevet anvendt ved to leverandørudbudsrunder i 2020.

Styrket fokus på ansvarlighed i investeringer

Topdanmark har opdateret sin politik for ansvarlige investeringer med udvidede ESG-screeninger og en eksklusionsliste, der udelukker investeringer i fx kul og tobak. Topdanmark vil desuden fremover spille en mere markant rolle som aktive ejere i de virksomheder, der investeres i.

”Det er en løbende proces, men konkret har vi lavet en kortlægning af CO2-udledningen fra vores investeringer, som vi bruger som rettesnor i det fremtidige arbejde med at bidrage til FN’s klimpanels mål om max 1,5 graders opvarmning. Derudover vil vi gå i dialog med virksomheder, som vi har investeringer i, om såvel værdiskabelse som miljø og bæredygtighed, ” siger Peter Hermann.

Resultaterne af dialogerne, ESG-vurderinger og fakta for CO2-udledningen i virksomhederne bliver offentliggjort på Topdanmarks hjemmeside.

CO2-neutral i 2030

Topdanmark tager selv sin egen medicin, og i 2019 blev der sat et mål om at blive CO2-neutral i 2030 for så vidt angår driften af bygninger, firmakørsel og flytransport. I 2020 har Topdanmark reduceret sin C02 -udledning med 15 pct., bl.a. på grund af langt mindre firmakørsel og færre flyrejser i forbindelse med Covid-19. Desuden er der også igangsat initiativer med henblik på integration af klima og miljø i hele værdikæden. Dette arbejde fortsætter i 2021.

”Reduktionen i C02-udledningen i 2020 er ekstraordinær på grund af Covid-19, men vi vil fortsat i 2021 reducere kørsel via øget brug af digitale samarbejdsformer og lægge en strategi for skift til lavemissionsbiler, ligesom der er lagt planer for reduktion af CO2-udledningen fra driften af bygninger. Vi stopper ikke her, men ser ind i, hvordan vi kan bidrage til at reducere vores samlede klima- og miljøaftryk, ” siger Peter Hermann.

Udvidede sundhedstilbud

Som forsikringsselskab arbejder Topdanmark proaktivt med sundhed og forebyggelse af sygdomme og helbredsskader hos kunderne. I 2021 udbredes Topdanmarks forebyggende sundhedskoncept til et bredt udsnit af virksomhedskunderne. Det tager udgangspunkt i en frivillig og anonym sundhedsscreening, der giver medarbejder og virksomhed et overblik over eventuelle udfordringer og tilbud om hjælp.

”Bæredygtighed handler i høj grad også om fysisk og psykisk sundhed. Effekten af sundhedsscreeningen og det efterfølgende forløb er videnskabeligt underbygget og har vist meget flotte resultater hos en række virksomheder, bl.a. ved at reducere stress og ved forebyggelse af fysiske skader,” siger Peter Hermann i en pressemeddelelse.

Fakta om 2020

 • Forbrug af engangsplastikmateriel er faldet med 58 % siden 2018.
 • 48 pct. af Topdanmarks affald gik i 2020 til genbrug.
 • Forbrug af engangskopper er sammenlignet med 2019 faldet med ca. en halv million.
 • Topdanmark har hjulpet virksomhedskunder inden for både forsikring og pension med tilbud om ændret betalingsfrekvens eller henstand som støtte til at klare de økonomiske udfordringer i forbindelse med Covid-19.
 • 500.000 kunder har fået adgang til en gratis ekspertvurdering /second opinion samt online lægehjælp alle ugens dage.
 • Topdanmark har lanceret Formålspension, hvor alle investeringer er underlagt udvidede ESG-krav med fravalg af fx selskaber med produktion af bl.a. fossilt brændsel.
 • Andelen af grønne investeringer er øget.
 • Der er indgået en 3-årig samarbejdsaftale med en taxi-leverandør, så Topdanmarks taxikørsel fremover primært vil være i eldrevne taxier.

Det gør Topdanmark i 2021

 • Indleder et pilotprojekt om tilbagelevering af smartphones, hvor kunden har modtaget kontanterstatning, med henblik på salg af reservedele til genbrug.
 • Yderligere implementering af ESG i investeringspolitik.
 • Færdiggørelse og publicering af investeringsmæssig eksklusionsliste.
 • Færdig implementering af nyt CSR-program for leverandører.
 • Sundhedskoncepter rulles ud til flere kunder.
 • ESG integreres i underwriting.
 • Nyt ambitionsniveau for klima og miljø i hele værdikæden.

Foto: Stine Bidstrup.

ServiceNews
ServiceNewshttps://servicenews.dk
ServiceNews.dk er skabt for at levere nyheder til og om servicevirksomheder i servicebranchen.

Servicevirksomheder kan finde og læse nyheder, se hvilke nye jobs der er blevet oprettet samt hvor og hvornår de næste arrangementer finder sted.

Servicevirksomheder der ønsker at blive medlem af ServiceNews.dk kan også selv udgive medlemsnyheder, lave jobopslag og oprette arrangementer.

Se mere her: Bliv medlem.

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Mest populære

Nye kommentarer